• Home
  • Eerland Laboratorium

Eerland Laboratorium

Geaccrediteerd laboratorium voor onderzoek naar en controle van zand, grind, puingranulaat, beton en asfalt

Eerland Laboratorium is RvA- geaccrediteerd onder nummer L330. Deze kwalificatie en onze gedegen aanpak leiden tot betrouwbare analyses. De kennis waarmee het laboratorium is omgeven strekt niet alleen tot de analyse, maar ook tot de toepassing van uw materiaal. 

De bouw vraagt om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontrole van bouwstoffen is daarom van essentieel belang. Eerland Laboratorium is ingericht voor het vaststellen van de kwaliteit van bouwstoffen in de volgende onderzoeksvelden: asbest, funderingen, wegenbouw, toeslagmaterialen beton en asfalt en betonwaren.